Domeček  Slaměnka 


Místo   Klikni

O stavbě 

Kalendář prací  Klikni

Info pro příchozí  Klikni

Odkazy  Klikni

Kontakt  Klikni

Galerie  Klikni

na hlavní stránku Klikni


Vycházíme z těchto zásad:
- použít co nejvíce přírodní materiály ve stavu co nejjednoduššího, nejlépe ručního zpracování
- zužitkovat hlavně to, co je místně dostupné
- před koupí nového má přednost recyklované - z druhé ruky
- snaha o účelnost a maximální energitickou úspornost domečku (neortodoxní permakulturní design)
- last but not least - aby to bylo hezké a v souladu s okolím

Zatím vypadá plán takto, nevylučujeme průběžné změny:
Základy: odvodňovací příkopy vyplněné štěrkem + štěrkový násyp kombinovaný s kamennou zídkou na sucho + základový rám z modřínových trámů
Nosná konstrukce: čtyři rohové sloupy z kulatiny, spojující zákl. rám a horní věnec + dřevěné sloupky v místech oken a dveří
Stěny: slaměné balíky s hliněnou omítkou a vepřovice nebo "cob"
Střecha: 7 krokví s přesahem cca 1m na každé straně, tašky bobrovky z druhé ruky, jako izolace ovčí vlna (nepraná) / sláma

Půdorys
Pohled od cesty
Pohled od SV

Toto je jen výchozí návrh. Uvidíme, jak se nám stavba vyvine...