Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://mirneveselo.com. Správcem je Iva Kočíková, Věžovatá Pláně 11, 382 32, IČO 49249525.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jako správce určuji, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, a po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 773 212 604 nebo na e-mail: hrncirstvi@gmail.com.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji všechny povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR), což znamená, že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především: 1. oprávněného zájmu, 2. plnění smlouvy, 3. zákonné povinnosti či 4. uděleného souhlasu. 

Osobní údaje, které mi svěříte, zpracovávám k následujícím účelům:

● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje jako je e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, členské sekce, zpřístupnění online kurzu či dodání zboží.

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše fakturační údaje nezbytně potřebujeme k vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje – e-mail a jméno, pohlaví, na co klikáte v e-mailu atd. využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají.
Pokud ještě nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat případné inspirující nabídky třetích osob nebo využít Váš e-mail např. pro cílení reklamy na Facebooku. Ve všech případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, případně s použitím našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace – např. u živých akcí atd.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek někdy zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabízet lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, a to když použití cookies ve svém počítači zakážete.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

Chráním získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní, a dodržuji veškerá aktuálně dosažitelná technická a
organizační opatření, která Vaše údaje chrání před zneužitím, poškozením nebo zničením.

Přístup třetích osob k osobním údajům:

K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci, případně zaměstnanci.
Pro některé konkrétní zpracovatelské operace, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na jejich zpracování se specializují.
v mém případě to jsou poskytovatelé následujících platforem:
Mailer Lite
Google

Možná v budoucnu některé zpracovatele ještě přidám, avšak vždy bude bezpečnost osobních ůdajů rozhodujícím kritériem při jejich výběru.

Předávání dat mimo Evropskou unii:

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které Evropská komise uzná za spolehlivé.

Dostáváme se k Vašim právům v souvislosti s ochranou osobních údajů, je jich řada:

  1. Právo na informace, které je plněno touto informační stránkou.
  2. Právo na přístup – pokud mne kontaktujete jako správce, doložím Vám v lhůtě do 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  3. Právo na změnu a doplnění Vašich osobních údajů – budu ráda za oznámení jakýchkoli změn ve vašich údajích, abych je mohla udržovat aktuální.
  4. Právo na omezení zpracování – nelíbí-li se Vám způsob či rozsah, ve kterém používám vaše osobní údaje, avšak nechcete-li všechny smazat (např. odhlášení se z newsletteru).
  5. Právo na přenositelnost – opět ve lhůtě 30 dní Vám mohu exportovat Vaše data ve strojově čitelné formě pro jejich přenesení k někomu jinému.
  6. A konečně Právo na výmaz (být zapomenut). Ve lhůtě 60 dní vymažu všechny Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech mnou připojených dílčích  zpracovatelů a záloh. Do toho však nespadají některá data – např. daňové doklady jsem povinna uschovat po lhůtu danou zákonem, proto pak vymažu pouze všechna data, na která se mé zákonné povinnosti nevztahují.

 Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: hrncirstvi@gmail.com. 

Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Máte-li dojem, že s Vašimi osobními údaji nezacházím správným způsobem, máte kdykoliv právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. K případnému pochybení z mé strany však rozhodně nedojde úmyslně, proto budu moc ráda, pokud napřed kontaktujete mne a dáte mi možnost věci uvést do pořádku k Vaší spokojenosti.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: Jste-li můj zákazník, pak e-maily s inspirací a s články o produktech a službách Vám zasílám na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Co se týče mlčenlivosti, ujišťuji Vás, že mí případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů a tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení Vašich závazků s námi. 

© 2021 Iva Kočíková

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS).